SOLARGIE.czIng. Martin NociarVážení zákazníci,nabízíme Vám kompletní servis revizí elektrických zařízení, od potvrzení smlouvy pro prodejce elektrické energie, přes revize bytů, domů, hromosvodů a spotřebičů až po revize velkých instalací včetně vypracování plánu pravidelných kontrol a jejich dodržování.Provádíme analýzy firemních energetických nákladů a návrhy jejich optimaizace, které vedou k úsporám finančních prostředků bez nutnosti snižování energetických potřeb.Dále nabízíme certifikovaná měření umělého i denního osvětlení v objektech včetně vypracování potřebných protokolů pro kolaudační řízení a hygienické stanice dle ČSN 360011-1, 2 a 3.Provádíme také měření skutečné účinnosti již instalovaných a provozovaných fotovoltaických modulů za všech světelných podmínek včetně poradenství v oblasti využívání sluneční energie a to nejen prostřednictvím fotovoltaické přeměny na elektrickou energii, ale stejně tak využití Slunce prostřednictvím energie větrné, vodní nebo případně v podobě některé její další méně obvyklé formy. Návrhy efektviního využití přebytků elektrické energie ze stávajících fotovaltiaických elektráren.Made with XaraAktualizováno - Solargie.cz - 2014